Gói 1:
1. Chụp Ảnh, Quay Clip Quảng Cáo
2. Tạo Landing Page
3. Camp Pixxel: Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Zalo (Quản lý  Google TagManager)

Gói 2 :
1. Chụp Ảnh, Quay Clip Quảng Cáo
2. Tạo Landing Page
3. Camp Pixxel: Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads, Zalo (Quản lý  Google TagManager)
4. Xây Dựng Bộ CRM(Customer Relationship Management- quản lý quan hệ khách hàng)

GIẢI PHÁP X2 DOANH THU